From Shanghai, Shanghai, China
aka ε—ι€šθ‰Ύζ€θΎΎζ™Ίθƒ½η§‘ζŠ€ζœ‰ι™ε…¬εΈ&No.2 High School of East China Normal University
Rookie Year: 2017
http://www.team6353.com
Home Championship: Houston, 2017


Add Social Media! frc6353 · team6353 · zodiacefz


Event Results

Team 6353 was 11-15-0 in official play in 2019.


Monterey Bay Regional

in Seaside, CA, USA
to Week 4

Team 6353 was Rank 13 with a record of 7-7-0

Watch All Matches

Add Media!

Photos & Videos

No videos for team 6353 from 2019... Why not add one?


Add CAD Model!

Robot Profile

CAD Models

No CAD for team 6353 from 2019... Why not add some?