From Shanghai, Shanghai, China
aka ε—ι€šθ‰Ύζ€θΎΎζ™Ίθƒ½η§‘ζŠ€ζœ‰ι™ε…¬εΈ&No.2 High School of East China Normal University
Rookie Year: 2017
http://www.team6353.com
Home Championship: Houston, 2017


Add Social Media! frc6353 · team6353 · zodiacefz


Event Results

Team 6353 was 3-8-0 in official play and 8-10-0 overall in 2017.

Hawaii Regional

in Honolulu, HI 96822, USA
to Week 5

Team 6353 was Rank 33 with a record of 3-8-0


China Robotics Challenge

in Zhengzhou, China
to

Team 6353 was Rank 13 with a record of 5-2-0

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Qualifications
9064 6353 359 6376 6706 5839 145 120
5453 6374 6353 9082 9076 6375 195 70
6353 5515 9065 9062 4953 9070 100 185
5445 9085 771 6353 6399 4613 115 197
9069 9072 9086 2826 9075 6353 255 245
6353 9090 3937 6356 9078 9074 243 195
9068 1595 9088 1986 6353 1772 75 300

Add Media!

Photos & Videos

No photos for team 6353 from 2017... Why not add one?Add CAD Model!

Robot Profile

CAD Models

No CAD for team 6353 from 2017... Why not add some?