From Shanghai, Shanghai, China
aka ε—ι€šθ‰Ύζ€θΎΎζ™Ίθƒ½η§‘ζŠ€ζœ‰ι™ε…¬εΈ&No.2 High School of East China Normal University
Rookie Year: 2017
http://www.team6353.com
Home Championship: Houston, 2017


Add Social Media! frc6353 · team6353 · zodiacefz